Officiella regler för Run For Your Lives

Allt deltagande sker på EGEN RISK. Batalj Event AB frånsäger sig allt ansvar för skador hos deltagaren och hans/hennes utrustning. När du anmäler dig så kan du teckna Folksams ”Startklar” en försäkring som både ger dig olycksfallsförsäkring och anmälningsavgiften tillbaka om du skulle skada dig innan loppet. Läs mer på: www.startklar.nu

 • All avsiktlig fysisk kontakt med zombies eller andra löpare är förbjuden.
 • Hela eventet är drogfritt. Berusade eller på annat sätt påverkade personer kommer inte att få delta.
 • Löpare skall följa tillrättavisning från eventets personal under hela eventet.
 • Löpare skall följa och hålla sig innanför bansträckningen utan att avvika.
 • Löpare kan komma att få välja mellan olika vägar. Det är tillåtet att springa tillbaka och välja en annan rutt.
 • Dina 3 liv skall du fästa runt midjan och dessa skall hänga bakåt väl synliga för alla. Det är inte tillåtet att stoppa in dem i kläderna eller tillfälligt ta av dem.
 • Du får rätta till banden så att det följer regeln ovan, men inte annars röra banden (liven).
 • Löpare får inte ta band från marken eller från andra deltagare eller på annat sätt skaffa sig band (liv).
 • Löparen skall bära sin nummerlapp tydligt på bröstet under hela loppet.
 • Det är tillåtet att samarbeta med andra löpare för att t.ex. ta sig förbi en klunga zombies eller klara ett hinder.
 • Minimiålder är 13 år. Vi är flexibla med exakt ålder. (På High Chaparral 4 november finns även ett barnlopp 7 år+)
 • Med tanke på sista tidens clown-“hysteri” tillåter vi inte att löpare klär ut sig till clowner.