Officiella regler för Run For Your Lives

Allt deltagande på Run For Your Lives sker på EGEN RISK. Batalj Event AB frånsäger sig allt ansvar för skador hos deltagaren och hans/hennes utrustning. Alla deltagare på eventet godkänner att material från filmning och fotografering från eventet, där deltagare kan komma att synas får användas för marknadsföring. Batalj behöver inte begära tillstånd från deltagare eller ersätta på något sätt.

 • All avsiktlig fysisk kontakt med zombies eller andra löpare är förbjuden.
 • Hela eventet är drogfritt. Berusade eller på annat sätt påverkade personer kommer inte att få delta.
 • Löpare skall följa tillrättavisning från eventets personal under hela eventet.
 • Löpare skall följa och hålla sig innanför bansträckningen utan att avvika.
 • Löpare kan komma att få välja mellan olika vägar. Det är tillåtet att springa tillbaka och välja en annan rutt.
 • Löparen skall bära sin nummerlapp tydligt på bröstet under hela loppet.
 • Det är förbjudet att använda ficklampor eller pannlampor som kan blända statister man möter. Leddioder t.ex. för att känna igen varandra är tillåtet.
 • Dina 3 liv skall du fästa runt midjan och dessa skall hänga bakåt, väl synliga för alla. Det är inte tillåtet att stoppa in dem i kläderna eller tillfälligt ta av dem.
 • Du får rätta till banden så att det följer regeln ovan, men inte annars röra banden (liven).
 • Löpare får inte ta band från marken eller från andra deltagare eller på annat sätt skaffa sig band (liv).
 • Det är tillåtet att samarbeta med andra löpare för att t.ex. ta sig förbi en klunga zombies eller klara ett hinder.
 • De ålder gränser vi rekommenderar kan vara olika beroende på lopp. Vi kontrollerar inte ålder utan det är eget ansvar att veta om man vågar delta.
 • Barn under 10 år skall ha med en vuxen som kan ta hand om dem under loppet. Som vuxen räknas person 15 år eller över.
 • Har man barn som springer barnloppet kan man springa med dem om man redan har en vuxen eller barnbiljett till sig själv.
 • Genom att delta på loppet förbinder man sig till att följa dessa regler och godtar våra villkor.