Officiella regler för Run For Your Lives

Allt deltagande sker på EGEN RISK. Batalj Event AB frånsäger sig allt ansvar för skador hos deltagaren och hans/hennes utrustning. Alla deltagare på eventet godkänner att material från filmning och fotografering från eventet, där deltagare kan komma att synas får användas för  marknadsföring. Batalj behöver inte begära tillstånd från deltagare eller ersätta på något sätt. När du anmäler dig så kan du teckna Folksams ”Startklar” en försäkring som både ger dig olycksfallsförsäkring och anmälningsavgiften tillbaka om du skulle skada dig innan loppet. Läs mer på: www.startklar.nu

 • All avsiktlig fysisk kontakt med zombies eller andra löpare är förbjuden.
 • Hela eventet är drogfritt. Berusade eller på annat sätt påverkade personer kommer inte att få delta.
 • Löpare skall följa tillrättavisning från eventets personal under hela eventet.
 • Löpare skall följa och hålla sig innanför bansträckningen utan att avvika.
 • Löpare kan komma att få välja mellan olika vägar. Det är tillåtet att springa tillbaka och välja en annan rutt.
 • Dina 3 liv skall du fästa runt midjan och dessa skall hänga bakåt väl synliga för alla. Det är inte tillåtet att stoppa in dem i kläderna eller tillfälligt ta av dem.
 • Du får rätta till banden så att det följer regeln ovan, men inte annars röra banden (liven).
 • Löpare får inte ta band från marken eller från andra deltagare eller på annat sätt skaffa sig band (liv).
 • Löparen skall bära sin nummerlapp tydligt på bröstet under hela loppet.
 • Det är tillåtet att samarbeta med andra löpare för att t.ex. ta sig förbi en klunga zombies eller klara ett hinder.
 • Rekommenderade ålder är minst 13 år. Men vi är flexibla med exakt ålder. (I Örebro och High Chaparral finns även ett barnlopp 7 år+)
 • Genom att delta på loppet förbinder man sig till att följa dessa regler och godtar våra villkor enligt ovan.